Sportgrenar
b Backe
b Bil-O
b Crosskart
b Dragracing
b Folkrace
b Karting
b Offroad
b Radiostyrd
b Bilsport
bb Racing
b Rally
b Rallycross
b Ungdom

Kurser
Här hittar du aktuella kurser inom samtliga sportgrenar.

Stockholms Bilsportförbund (StBF) är ett av tolv specialdistriktförbund (SDF) under Svenska Bilsportförbundet (SBF). Varje special-distriktförbund ansvarar för bl.a. förar- och funktionärsutbildning samt tillståndsgivning för distriktets tävlingsverksamhet. Svenska Bilsportförbundet har ca. 20.000 licensierade förare, ca. 24.000 licensierade funktionärer, ca. 100.000 medlemmar och ca. 440 motorklubbar organiserade under sig.
Inom SBF genomförs ca. 1 000 tävlingar årligen.
36 av motorklubbarna (ca. 7800 medlemmar) tillhör Stockholms Bilsportförbund och representerar sportgrenarna enligt menyn till vänster.

Nya Hemsidan, Under uppbygnad!

Stadgar för Stockholms Bilsportförbund

Stockholms BF på Facebook
Facebook.png

Årsmöte Stockholms BF

Klubbarna inom StBF kallas till årsmöte TiSDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2017 kl. 18.30.
Plats: Scandic Hotel. Kungens Kurva. (Ingång vid vänstra gaveln av hotellet mot E4'an.)

Vi börjar med en enkel förtäring kl 18.00.
Varje klubb får sända högst två röstberättigade delegater oavsett klubbens röstetal.
Röstberättigade klubbar och deras röstetal framgår av nedanstående röstlängd.
Övriga klubbmedlemmar som vill närvara vid mötet är givetvis välkomna.

Dagordning och övriga möteshandlingar kommer att sändas ut till de ombud som anmälts inom nedanstående tid.
Årsmötesprotokoll kommer att finnas på http://www.stockholmsbf.org/protokoll/protokoll.html efter justering.

Vi ber klubben att utse sin(a) delegat(er) och anmäla den/dessa på nedanstående länk,
som ska vara oss tillhanda senast den 10 februari 2016.

Kallelser är utskickade till klubbarna.

Röstlängd 2016 klicka här

Online anmälan klicka här

Kallelse/anmälan klicka här


Ny WEB server för Miljö certifiering

här kan man läsa allt om miljön, lagar, regler och
om SBF:s certifieringprocess.
Vill man kontrollera den egen klubbens status, någon annans,
söka personer, klubbar eller vem som gör vad?
klicka på denna länk


Nyheter


-


Glashuset/Oxelö Krog säljer prisbord till klubbar
Vid ev. frågor kontakta Liz el. Jonna Eson Brådhe på 0703 71 92 50


Hedersordföranden har ordat Juni 2016
Ordföranden har ordat Maj 2016
För hela arkivet klicka här


Datum för styrelsemöten

Styrelsens fadderklubbar

 

 

 

Kontakt
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA


E-mail

PlusGironummer: 856980-8
Organisationsnr:
802011-1970

SBF
© 2016 StBf