Sportgrenar

b Backe
b Bil-O

b Crosskart

b Dragracing

b Folkrace

b Karting
b Offroad
b Radiostyrd
b Bilsport
bb Racing
b Rally
b Rallycross
b Ungdom


Kurser

Här hittar du aktuella kurser inom samtliga sportgrenar.

Tävlingar | Resultat | Regler | Nyheter

REGLER FÖR DM I BIL-ORIENTERING 2009.

1
Förare resp. kartläsare som har tävlingslicens för SBF-klubb ansluten till Stockholms Bilsportförbund tävlar om Stockholms DM i Bil-O. Förare och kartläsare behöver inte tillhöra samma klubb.

2
Tävlingsklass A, B och C sammanslås i DM.

3
Poängberäkning: Poäng utdelas till ekipage där kartläsaren tävlar för SBF-klubb som tillhör Stockholms Bilsportförbund. Sådant ekipage, erhåller i varje deltävling följande poäng efter sin placering i totalprislistan:
1:a placering ger 15 poäng, 2:a placering ger 13 poäng, 3:e placering ger 11 poäng, 4:e placering ger 9 poäng, 5:e placering ger 8 poäng osv till 12:e placering som ger 1 poäng.
Vid delad placering, om särskiljning ej kan ske, erhålls placeringens poäng varvid efterföljande poäng stryks.
Om inte föraren uppfyller kravet i punkt 1, stryks poängen för föraren.
Efter ovanstående ekipage placeras de förare som tillhör klubb i Stockholms Bilsportförbund.
Om det på uttagen DM-tävling finns flera banor placeras långa banans DM-tävlande främst, därefter korta banans C-ekipage. PB- ekipage deltar ej i DM.

4
Slutplacering. Varje deltagare får för slutpoäng i DM tillgodoräkna sig poäng från hälften av de till DM uttagna tävlingarna +1, avrundat uppåt.
Körs 9 räknas 6 osv. Om färre tävlingar än tre genomföres, inställs DM.
Om flera tävlande har lika sammanlagda slutpoäng, avgörs deras inbördes
placering enligt följande: Främst placeras den, som har flest antal förstaplaceringar, därefter flest antal andraplaceringar osv. Ger inte detta utslag placeras den först, som erövrat flest poäng i samtliga tävlingar, därnäst avgör sista deltävlingen.

5
Alla tävlingar skall arrangeras enligt SBF's gällande reglemente. Om utsedd
tävling inte följer detta reglemente förlorar tävlingen sin DM värdighet.

6
Om gallring förekommer utgår tävlingens DM-värdighet.
DM-värdighet kvarstår om tävlingsdatum flyttas.

7
Tävlingsarrangörerna tillskrivs av Stockholms BF, som meddelar att tävlingen är utsedd att ingå i DM för Stockholm.

Efter tävlingens genomförande skall resultatlista insändas till:
Stockholms BF
c/o Kurt Westberg
V. Strandvägen 8
136 73 Vendelsö
eller bilo@stockholmsbf.org

Listorna skall innehålla uppgifter om klubbtillhörighet och personnummer för både förare och kartläsare.

8
Prisutdelning sker genom Stockholms BF's försorg.
Plaketter utdelas till de tre främsta förarna och kartläsarna.

 

 

 


Kontakt

Stockholms BF
Smidesvägen 5
17141 Solna

E-mail

PlusGironummer: 856980-8
Organisationsnr:
802011-1970


SBF

© 2009 StBf