Sportgrenar

b Backe
b Bil-O
b Crosskart
b Dragracing
b Folkrace
b Karting
b Offroad
b Radiostyrd
b Bilsport
bb Racing
b Rally
b Rallycross
b Ungdom


Kurser

Här hittar du aktuella kurser inom samtliga sportgrenar.

Ordförande har ordet - 2013/04/17

Till samtliga medlemmar i distriktet

Förbundsårsmötet

Jöran Pettersson, Annki Rosén, Kent Lundmark och jag åkte till förbundsårsmötet i helgen.
På fredag kväll den 12 april hade vi rådsdelegater och intresserade ett långt möte. Diskussioner var bitvis hårda. Den stora frågan var om vi kunde ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Trots en polisanmälan och trots att det inte finns nedskrivet i protokoll försvarade många rådsdelegater den ekonomiska hanteringen!
Vi har även ifrågasatt andra märkliga turer under 2012. Se allt det som har figurerat på särskilda hemsidor. Tunga och aktade namn inom framförallt rallysporten har uttalat sig, där man har ondgjort sig över bland annat "Hans skyddet". Man menar att våra representanter har åsamkat rallysporten en fördyring som resulterar i en stor minskning av antalet utövare och det drabbar framförallt de unga insteget har blivit för dyrt.
Lördagen ägnades åt allehanda redovisningar om händelseförlopp och vem som gjort vad och hur revisorn ska för hålla sig till detta enligt regler och lagar.
Förbundsordförande Kåge Schildt bemötte sakligt det som starkt kritiserats av dem som skrivit brev direkt till oss rådsdelegater. Pierre Ellisson har svarat och uttalat att de tagit till sig av kritiken och kommer att revidera reglementet.
Jag kan bara konstatera att "Rätt eller fel" så finns säkert lika många åsikter om som medlemmar i SBF.

På söndagen var det då dags för årsmötesförhandlingen. Resultatet blev att 15 röstade emot, bland annat vi rådsdelegater från StBF. Därmed kunde valberedningens förslag röstas igenom.

Min förhoppning är nu att årets förbundsstyrelse har tagit till sig kritiken och att de arbetar för att rätta till misstagen.
Det kan göras via en enkät under året. Vilka områden och vad är inte bra och vad och hur kan vi tillsammans förbättra och utveckla det.

En mycket viktig sak är att dialogen måste förbättras. Vi måste bli bättre på att förankra innan beslut.
Informationen måste bli tydligare. Öppenheten ska gälla från A-Ö

Marknadsdomslutet
Det stora felet i domslutet är att vi ideella föreningar likställs med företag! Beståndsdelarna kan må hända likställas. Vi har resultatmål att uppfylla mm men vi är inte vinstdrivande föreningar. Vi skall konkurrera på lika villkor!
Vår stora fördel är att vi har "Know how" både kunskap/kompetens, maskiner och anläggningar.
Nu är det upp till bevis! Vi måste vara detta! Våra tävlingar, evenemang mm skall vara i det främsta ledet.
Våra aktiva skall vara nöjda när de tävlar inom SBF:s flagg.
Detta är vi bra eller bäst på
Säkerheten och miljön är vi bäst på!
Vi är bra på att utbilda både förare och funktionärer.
I de flesta fall är vi mycket bra på att ta hand om våra unga förare, se juniorsatsningar.
Vi är en garant för bredden!

Vad kan vi bli bättre på?
Min tro är att vi måste bli bättre på information. Våra medlemmar ska inte behöva använda "djugeltrumman" för rykten är svåra att rätta till! Innan beslut måste vi ha en bra dialog med berörda. Låt distrikt och klubbar eller medlemmar få ge sin syn på saken innan beslut. Om beslut tas som bland medlemmar uppfattas som "Käpprätt åt ..!" måste vi våga vara tydliga med varför beslutet har fattats. Där råder en stor brist idag.

Återupprätta förtroendet!
Vi måste bli bättre på att informera och det ska vi enkelt kunna via våra officiella hemsidor. SBF:s hemsida skall vara ett levande forum. Vi måste gå och informera alla medlemmar: Detta får du för ditt medlemskap! Våra förtroendevalda måste upprätthålla en bra dialog, vi skall synas i all led och i alla områden. Tyvärr råder brist på tid, inte engagemang. Våra förtroendevalda måste även våga tala om att jag använder min tid under 2013 till följande. Lova inte det som inte går att hålla!

Utskotten måste få större tyngd under kommande år.
De valda i ett utskott är de som har mycket hög kunskap och kompetens inom sin bilsportgren.
Via SGA upprätthålls en mycket god dialog!
Regeländringar mm skall grunda sig på samhällskraven i tiden, då det gäller miljö och säkerhet men de skall vara förankrade bland våra utövare.
Förbundsstyrelsen skall inför beslut ha ett väl bearbetat förslag att besluta om och det skall ligga inom SBF:s vision och inom FIA:s regelverk.

Mitt förslag!
Idag har vi ett stort kansli som skall svara upp mot våra medlemmars frågor mm. Dra ner på det och lägg ut det på utskotten. Dvs anställ någon (halvtid till att börja med) inom varje utskott som kan svara upp mot, SGA, klubbar och medlemmar. Dialog och förankring måste råda.

Stora utmaningar inom SBF år 2013
Om vi inte förbättrar oss och fortsätter att utvecklas, så kommer SBF:s roll att minska inom motorsportssverige!
Vi är fortfarande bäst i Sverige! Låt oss förbli det.
Våga anta utmaningarna!
Tillsammans kan vi!
Istiden närmar sig sitt slut
Inom kort startar vi upp många av våra bilsportgrenar. Nya satsningar och nya vinster.
Glöm inte våra juniorsatsningar! Vi är alla mentorer!
Jag räknar med att ta del av glädjande nyheter under året.
Ett ex är att vår unga mycket talangfulla junior Niclas Karlsson är upptagen i juniorlandslaget. Se mer på hans hemsida. Grattis Niclas och lycka till.
Jonna Eson Brådhe visar ständigt sin talang och ingår nu i YFD, Young Female Drivers.
Vi inom StBF kommer att stödja ungdomarnas initiativ.
De är inte framtiden de är nu!

Janne Hallerstedt, ordf. i StBF

 


Kontakt

Stockholms BF
Smidesvägen 5
17141 Solna

E-mail

PlusGironummer: 856980-8
Organisationsnr:
802011-1970

SBF

© 2009 StBf